پاورپوینت بررسی اصل توازن درگسترش شهرها


پاورپوینت بررسی اصل توازن درگسترش شهرها

پاورپوینت بررسی اصل توازن درگسترش شهرها

پاورپوینت بررسی اصل توازن درگسترش شهرها در 35 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل
تعداد صفحات35
حجم1523 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpptx
دسته بندیپاورپوینت معماری و شهرسازی
توضیحات کامل

فهرست مطالب:


شهر چيست ؟

منظورازشهرچيست؟

حفاريهاي باستانشناسي در بين النهرين

ايجاد شهرو شهر نشيني

تمدن و جامعه ی متمدن

منشاء شهرها

نتیجه

منابع


موضوع ما اولين شهرهايي است كه درجهان پديد آمدند ،يعني شهر هايي كه درآخرهاي هزاره ي چهارم ودر هزاره ي سوم پيش از ميلاد درمنطقه ي محدودي ازغرب آسيا ساخته شدند.درنوشتن درباره ي اين نخستين شهر ها دو هدف مد نظراست . نخست تجسم اين كه اين شهر ها چگونه بودند ،و سپس توضيح اين كه چگونه و چراشكل گرفتند ،اين دوهدف بيانگروظيفه ي دوگانه اي اندكه باستانشناسي امروزي براي خود ميشناسد :از يك سو ،بازسازي شهر هاي ازديرباز مرده برپايه آنچه ازآنها باقي مانده است ،وازسوي ديگرشرح روندهاييكه پيشرفت انسان پشت سرگذاشته است.

امروزه همه ي ما در جامعه ي شهري زندگي ميكنيم و تعبيرهايي چون (شهر)،(قصبه) و (روستا)را با توجه به چنين جامعه اي به كار مي بريم .براي كسي كه در اين گفته تناقضي ببيندميتوان نكته هايي را ياد آور شد:شما ممكن است در يك آبادي خيلي كوچك يا در يك خانه روستايي خيلي دنج زندگي كنيد و خوشحال باشيد از اين كه از شهر و هواي آلوده اش دوريد ،اما خلوتكده ي شما هر چقدر هم كه دنج ودور افتاده باشد باز جزيي روستا از يك جامعه شهري است .گندمزارهايي كه ازپنجره تان مي بينيدآردشهر را تامين مي كنند ،شير يا تخم مرغ يا گوشتي كه شما توليد مي كنيد همه به نزديكترين شهر يا حتي خود كلان شهرمي رود تا در انجا براي مصرف آماده و پخش شود از سوي ديگر برق و گاز خانه شما ، و نيز لوله كشي آب و سيستم فاضلاب آن از شهر تامين ميشود شايد در گوشه اي از يك ناحيه ي روستايي ،يك جامعه ي كوشك و خود بسنده به دست كساني ايجاد شود كه پيشتر شهر نشين بوده انددر و در جستجوي خلوص ايدو لوژيك به دامن طبيعت پناه برده اند،با عشق و ايمان شايد بتوان چنين جامعه اي را اداره هم كرد ،اما گرداندن ان به عنوان يك واحد اقتصادي كار ساز در جامعه ي امروزي هيچ مفهومي ندارد.

منظورازگفتن اينكه امروزه همه در جامعه اي شهري زندگي مي كنيم اين است امروزه ما تعبيرهايي چون (قصبه )يا (شهر) رادر چارچوب سازمانبندي اجتماعي مشخصي به كار ميبريم كه شهر ،قصبه و روستا را به عنوان واحد هاي مسكوني با اندازه و تراكم معين از ساز مانبندي،در بر ميگيرد تعريفهايي كه جمعيتشناسان امروز و كار شناسان چغرافياي شهري به كار ميبرند همه براين پايه است مثلا“اغلب ديده مي شود كه تفاوت ساده يتعداد جمعيت شهررا از روستا مشخص مي كند.درباره ي تمايزشهر و قصبه بسيارياز اهل فن بر آنند كه چنين تمايزي خود سرانه است و بر پايي در جه بندي هايي انجام ميشود كه نميتواند دقيق باشد در ارائه ي تعريف هايي درباره ي مفهوم شهر ، عموما“چنين حس مي شود كه شمارجمعيت به خودي خود اهميت نداردو بايد ضابطه هاي اقتصادي و اجتماعي نيز به كار رود به اعتقادجين جاكوبس شهربه جاييگفته ميشود كه( بطور دائمي رشد اقتصادي خود را ازاقتصاد محلي اش تامين ميكند )ما در انگليس هرمحلي را كه يك كليساي بزرگ داشته باشد شهر ميناميم در نتيجه گاهي اين عنوان را به جايي ميدهيم كه درقرون وسطامقام شهرراداشته است و اكنون جز يادي از آن مقام بر جا نيست . 
 


توضیحات بیشتر و دانلود


صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


http://persianpcroid.ir/?p=64